Academiereglement

Het academiereglement regelt de verhouding tussen het schoolbestuur zijnde het Stadsbestuur Izegem en de leerlingen/ouders van Art’Iz, Kunstacademie regio Izegem.

Dit reglement, goedgekeurd op 11 september 2018, is nog steeds geldend voor het schooljaar 2021-2022.

Download het academiereglement